ASIGURARE CU PERSONAL :

Numar mediu salariati ( în ultimii 5 ani) : 180 – 230, din care :

 • 14 ingineri, subingineri si economisti;
 • 3 tehnicieni;
 • 6 maistrii;
 • muncitori calificati şi muncitori necalificati în numar fluctuant.

ASIGURAREA CALITĂŢII :

Pentru principalele activităţi pe care le desfăşoară, societatea are implemen-tate, cu certificarea SRAC, următoarele:

 • sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001 / 2008
 • sistemul de management de mediu, conform SR EN ISO 14001 / 2005
 • sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform
  OHSAS 18001 / 2007.

Supravegherea calităţii lucrărilor şi satisfacerea cerinţelor clienţilor sunt urmărite pe fiecare şantier de un Responsabil cu Calitatea.

Fiecare lucrare este coordonată de un Responsabil Tehnic cu Execuţia, atestat MLPAT pentru domeniul din care face parte şi lucrarea.

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ REALIZATE PÂNĂ ÎN PREZENT

 • LUCRĂRI HIDROTEHNICE
  • diguri, baraje, praguri, căderi, reprofilari si recalibrari albii pentru amenajarea cursurilor de apa
  • lucrari pentru stingerea torentilor în domeniul silvic (baraje din zidarie de piatra bruta, praguri, căderi, traverse)

LUCRARI DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE

 • drenaje, desecari, combaterea eroziunii solului
 • realizarea perimetrelor de ameliorare pentru redare în circuitul agricol a unor suprafete degradate sau ameliorarea celor slab productive
 • lucrari de reconstructie ecologica pe terenuri degradate, constituite în perimetre de ameliorare pe domeniul silvic
 • executarea lucrarilor de amenajare a gropilor si depozitelor ecologice (terasamente, ecranare cu geomembrane, separatoare de grasimi, puturi de observare,bazine, clădiri şi alte construcţii conexe)

DRUMURI ŞI PODURI ( cu detalii în listele anexate) :

 • căi de acces si platforme tehnologice(careuri pt. sonde) pentru lucrări de foraj petrol si gaze naturale, în lungime totală de peste 260 km
 • drumuri de acces forestiere incluzând si lucrarile conexe
 • poduri, podeţe, ziduri de sprijin, cu derocări, defrişări şi alte amenajări conexe
 • lucrari pentru împietruirea drumurilor comunale si realizarea accesului la localităţile izolate

În domeniul amenajărilor şi construcţiilor hidrotehnice firma noastră a realizat între anii 1970-1990 regularizări, reprofilări, îndiguiri, consolidări de maluri şi alte lucrări conexe în cadrul unor vaste obiective de îmbunătăţiri funciare desfăşurate pe suprafeţe de ordinul miilor de hectare.

O bună experienţă am acumulat între anii 1987-1989 prin participarea cu mijloace tehnice şi personal de specialitate la lucrările de amenajare a canalului Bucureşti-Dunăre pe un tronson în lungime de cca. 30 km.


După 1990 lucrările mai importante realizate de firma noastră în domeniul amenajărilor şi construcţiilor hidrotehnice sunt :

1996 Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Gurghiu, judeţul Mureş
-reprofilare albie, apărări de mal cu gabioane, supraînălţare dig
1996 Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe Pârâul de Câmpie,
zona localităţii Luduş, judeţul Mureş
-supraînălţare dig, apărări de mal
1996 Refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor râu Târnava Mică,
în zona localităţii Praid, judeţul Harghita
-corecţie albie, consolidări de mal, căderi de nivel
1998 Refacere şi supraînălţare diguri râu Mureş la Vinţu de Jos, judeţul Alba
-refacere şi supraînălţare diguri 6,1 km
1996÷1999 Amenajare râu Mureş pentru apărare împotriva inundaţiilor a localităţii
Lunca Mureşului, judeţul Mureş
-îndiguire incintă cu dig din pământ 2,43 km, reţea canale şi rigole- 3,82km, subtraversări
1999 Refacerea lucrărilor de regularizare a râului Lechinţa în localităţile Miceşti, Sânmihai, Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
-reprofilare albie 22 km, praguri şi cădere din beton, consolidări de mal
2002÷2004 Refacerea lucrărilor de regularizare pe râul Comlod, judeţul Mureş
– reprofilare albie 10,7 km, supraînălţare diguri 15,8km, diguri noi 1,16km, consolidări de mal, subtraversări
2005÷2007 Regularizarea pârâului Laslea şi a afluenţilor pe teritoriul comunei Laslea, judeţul Sibiu
– reprofilare albie 3,65 km, protecţii de mal 3,5 km , praguri şi căderi, subtraversări
2007÷2008 Reabilitarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor şi regularizarea scurgerilor
de pe versanţi în bazinul Curciu-Dârlos, judeţul Sibiu
– reprofilări văi 3,4 km, căderi, podeţe tubulare, canale de desecare şi colectoare
2007÷2008 Reabilitarea lucrărilor în zona Breţcu-Ojdula, judeţul Covasna
– reprofilare diguri de apărare 13,6 km, consolidări mal 4,6 km, recalibrări şi reprofilări văi 15,8 km, căderi, subtraversări, podeţe
2008÷2010 Amenajare râu Târnava Mică în zona localităţii Coroisânmărtin, judeţul Mureş
– îndiguire incintă împotriva inundaţiilor dig nou 1,63 km, subtraversări

Atestari si Certificate

Datele societatii
Denumire:S.C. MIF-S.A. Sangeorgiu-de-Mures
Codul fiscal:R 1262913
Cod IBAN:RO19 CRDZ 002A 0001 1047 6001
Adresa sediului central:Sangeorgiu-de-Mures,
str.Ratul Morii nr.1357,
jud. Mures, Romania
Telefon:0265-318000
Fax:0265-318006
E-mail:office(at)mif.ro
Certificat de inregistrare C.C.I.:J-26 / 744 / 1991
Capital social:Privat autohton 100%