ASIGURAREA CALITĂŢII :

Pentru principalele activităţi pe care le desfăşoară, societatea are implemen-tate, cu certificarea SRAC, următoarele:

  • sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001 / 2008
  • sistemul de management de mediu, conform SR EN ISO 14001 / 2005
  • sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform
    OHSAS 18001 / 2007.

Supravegherea calităţii lucrărilor şi satisfacerea cerinţelor clienţilor sunt urmărite pe fiecare şantier de un Responsabil cu Calitatea.

Fiecare lucrare este coordonată de un Responsabil Tehnic cu Execuţia, atestat MLPAT pentru domeniul din care face parte şi lucrarea.

Certificări / Recomandări

Datele societatii
Denumire:S.C. MIF-S.A. Sangeorgiu-de-Mures
Codul fiscal:R 1262913
Cod IBAN:RO19 CRDZ 002A 0001 1047 6001
Adresa sediului central:Sangeorgiu-de-Mures,
str.Ratul Morii nr.1357,
jud. Mures, Romania
Telefon:0265-318000
Fax:0265-318006
E-mail:office(at)mif.ro
Certificat de inregistrare C.C.I.:J-26 / 744 / 1991
Capital social:Privat autohton 100%