Lucrari de Constructii Montaj
Studii si Proiectare, Comercializare

Descrierea companiei
Actuala S.C. MIF-S.A. Sângeorgiu-de-Mureş este continuatoarea fostei Întreprinderi pentru Executia şi Exploatarea Lucrarilor de Îmbunătăţiri Funciare din judetul Mures.
Începând cu anii ’70, dar mai ales între 1978÷1990, unitatea a fost implicată direct în realizarea unor lucrari hidrotehnice şi de îmbunatatiri funciare de mare anvergura.
Dupa 1990 s-au realizat o serie de lucrari pentru regii de importanta nationala, precum, C.N. APELE ROMÂNE, ROMSILVA,  A.N.I.F. şi ROMGAZ dar şi pentru beneficiarii externi, precum SHELL Olanda, FORASOL – Franta, şi Transatlantic World Wide România S.R.L.
Dintre acestea ponderea cea mai mare au avut-o constructiile hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare, realizate pentru Apele Române, ROMSILVA şi A.N.I.F.
Profesionalismul colectivului tehnic şi de execuţie, experienţa dobândită de-a lungul anilor, dotarea tehnică existentă, au permis societăţii să depăşească dificulltăţile ultimilor ani.

Atestari si Certificate